Kontakt: Kom. 601 440 280 Kom. 602 175 489 Fax. 59 857 3258
e-mail: opaklesna@wp.pl
 

O firmie
Produkcja
Fumigacja IPPC
Certyfikat
Dojazd
Kontakt


Fumigacja IPPC według standartu (ISPM 15)
 Fumigacja i oznakowanie opakowań z drewna surowego według standardu ISPM 15 (IPPC)

Opakowania fitosanitarne, belki fitosanitarne, palety fitosanitarne.

Przepisy importowe w krajach, do których realizowany jest import towarów wymagają, aby opakowania drewniane z drewna surowego, elementy drewniane, palety, materiały sztauerskie z drewna były poddawane szeregowi procesów tj. obróbce cieplnej, fumigacji, certyfikacji, oraz znakowaniu wg standardu ISPM15.

Fumigacja drewna oraz opakowań z drewna jest wymagana w transporcie międzynarodowym, poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi. Fumigacja ma na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się szkodników kwarantannowych w obrocie międzynarodowym. Na elementy drewniane poddane zabiegowi fumigacji nanosi się logo IPPC.

Wymagania stawiane opakowaniom maja szczególnie ważne znaczenie przy realizacji transportu morskiego.

Brak oznakowań fumigacji na opakowaniach z drewna surowego, paletach z drewna surowego, elementach drewnianych, materiałach sztauerskich z drewna surowego może skutkować nie przyjęciem ładunku do przewozu lub w krajach importu dodatkowymi kosztami a nawet nie wpuszczeniem ładunku do kraju importu i zwrotnym cofnięciem ładunku do kraju eksportu na koszt eksportera.

Opakowaniami drewnianymi są: – palety, palety skrzyniowe lub inne platformy załadunkowe lub nadstawki do palet płaskich, skrzynie, pudła, klatki, bębny lub inne podobne opakowania używane do transportu towarów, itp.
– drewno sztauerskie wykorzystywane do podpierania lub zabezpieczania towaru.

Wytwórnia Skrzyń i Opakowań Fitosanitarnych (Fumigowanych) IPPC ( ISPM 15) Posiada własną suszarnię drewna, która spełnia wymogi fitosanitarne, co zostało potwierdzone znakiem Instytutu Technologii Drewna z Poznania IPPC (ISPM 15). Został nam nadany numer PL-22 104 ,w krajowym rejestrze firm spełniających warunki produkcji materiałów opakowaniowych z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych. Opakowania drewniane są wysuszone komorowo w wysokiej ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas, potwierdzone wydrukiem z przebiegu procesu. Nasze świadectwo fitosanitarne IPPC / HT, uprawnia do eksportu naszych wyrobów do wszystkich krajów świata. Dokumenty odniesienia:
-international standards for phytosanitary measures ISPM No. 15:2009

z poważaniem www.paletypomorze.pl

Copyright @ WSiOD. Wszelkie prawa zastrzeżone | Google+